Zilverboek

We weten al lang dat Vlaanderen en zeker Borgloon, vergrijst en verzilvert.

Tussen vandaag en 2024 zal het aantal 60 plussers in Vlaanderen groeien met meer dan 13,4%. Samen zullen de 60 plussers dan zo’n 28,6% van de Vlaamse bevolking uitmaken. Bijna 1 op 15 Vlamingen zal ouder zijn dan 80. Een trend die zich ook in de jaren daarna nog lang verder zal zetten.

Dit is echter geen ramp die ons overkomt. Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan een aantal jaren geleden. Ouderen die beperkingen of zorgnoden ondervinden, beschikken over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente.

Dat deze vergrijzing ook een uitdaging moet vormen voor lokale politici staat voor de werkgroep Senioren niet ter discussie.

De meeste oudere burgers zijn niet meer professioneel actief. Dit betekent echter niet dat hun betrokkenheid bij de maatschappij waarin zij leven, moet verminderen. Deel uit maken van een gemeenschap, daarin vanuit de eigen behoeftes en de eigen mogelijkheden een rol spelen en zo de samenleving mee vorm geven, blijft voor deze groep ouderen van groot belang.

Het stadsbestuur moet daarom aandacht schenken aan een ouderenvriendelijk beleid.

De gemeente is dan ook het niveau bij uitstek om een beleid te voeren dat rekening houdt met de noden, behoeften en knelpunten van de ouderwordende bevolking in al haar verscheidenheid.

Een lokaal bestuur kan tegemoetkomen waar hogere overheden soms tekortschieten. Goed ouderenbeleid moet volgens ons dan ook in samenspraak met de betrokken doelgroep. Onze belangstelling voor wat er in de gemeente gebeurt, is heel groot.

Seniorenadviesraden vormen de klassieke inspraakformule voor senioren en hun verenigingen in de gemeente.

In Borgloon willen senioren ook meetellen. Met zijn 25 jaar is de Loonse werkgroep Senioren één van de oudste adviesraden in Borgloon. Tevens ook één van de meest actieve raden dat Borgloon rijk is.

De werkgroep Senioren vindt dan ook dat de participatie van ouderen aan het lokaal beleid belangrijk is. We zijn eveneens van mening dat een goede beleidsplanning de kwaliteit van het lokaal beleid verbetert.

In oktober 2018 vonden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarom heeft de werkgroep Senioren een Zilverboek samengesteld. Hierin worden de doelen en acties die een stadsbestuur kan inzetten op leeftijdsvriendelijke omgevingen en actief ouder worden. De grote uitdagingen en aandachtspunten worden hierin geschetst.

Lees hier het Zilverboek van de werkgroep Senioren.

 

Logo werkgroep Senioren 2020
contact-icon

Contactinformatie

Senioren
OCMW
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak