Welzijnsraad Borgloon

De brede adviesraden creëren een klimaat waarbij mensen met verschillende meningen, invalshoeken en expertises elkaar ontmoeten en samen mee het beleid kunnen adviseren.

Beschrijving

Burgerparticipatie is een onmisbaar onderdeel van een democratisch lokaal beleid. Participatie doet een bestuur bewegen en doen en gaat over vormen van betrokkenheid. Het lokaal bestuur Borgloon wil samen met z'n burgers werken aan een betere gemeente en gaat via participatie aan de slag.

De bestaande adviesraden zijn omgevormd tot drie nieuwe overkoepelende adviesraden. Deze participatiefora bieden de geëngageerde Lonenaren de kans om hun mening te geven over bepaalde thema's.

Deze nieuwe overkoepelende raden zijn:

- Vrijetijdsraad als adviesorgaan voor jeugd, sport, cultuur, erfgoed en bibliotheek.

- Ondernemersraad als adviesraad voor lokale economie, toerisme, landbouw en fruitteelt.

- En tenslotte de Welzijnsraad als adviesraad voor senioren, mensen met een beperking en het lokaal overleg kinderopvang

Doelgroep

Wij zijn op zoek naar mensen die interesse hebben om in de Welzijnsraad te zetelen. Mensen die graag aan de slag willen gaan en hun stem willen laten horen.

Voorwaarden

Voel jij je aangesproken? Stel je dan kandidaat voor 15 april.

Geïnteresseerde kandidaten mogen geen politiek mandaat bekleden in Borgloon.

Procedure

Gebruik het onderstaande formulier en stuur het naar Infodienst, Speelhof 10 te Borgloon of stuur het naar infodienst@borgloon.be

Formulier kandidaatstelling Welzijnsraad

Bedrag

Deelname is gratis.

Nodig

Het gemeentelijk participatiereglement vind je op de website van het Lokaal Bestuur Borgloon: gemeentelijk participatiereglement

contact-icon

Contactinformatie

Sociale zaken
OCMW
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak