Meldpunt everzwijnen

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Meld dit dan via het meldpunt!

Everzwijnen zijn aan een sterke opmars bezig in Limburg. Ook in Borgloon worden soms everzwijnen waargenomen. Everzwijnen worden regelmatig aangereden in het verkeer, kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen (vreetschade maïs) en weilanden (wroeten naar aardwormen), maar ze durven ook private tuinen om te woelen op zoek naar lekkers.

De minister van Leefmilieu heeft in het Jachtadministratiebesluit voorzien dat er jaarlijks overleg moet zijn tussen de wildbeheerseenheden (WBE's), de landbouw en de terreinbeherende verenigingen en dat zij een overeenkomst moeten uitwerken over hoe ze het aantal everzwijnen gaan beheren in de toekomst. Er moeten ook punten komen om de waarnemingen van everzwijnen te kunnen melden, zodat de wildbeheerseenheden de populatie kunnen handhaven.

Waarnemingen melden

Wij doen een oproep aan alle inwoners om waarnemingen van everzwijnen én schade toegebracht door everzwijnen aan te geven bij het meldpunt.

Vermeld zeker het aantal everzwijnen dat je gezien hebt, het tijdstip en de plaats van de waarneming en stuur eventueel foto's door. Deze gegevens worden gebruikt door de wildbeheerseenheden zodat zij hun beheer op de populatie kunnen afstemmen.

Via de website van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kan je de formulieren via het e-loket invullen. Meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding. Klik hier om het meldpunt schade van het Agentschap Natuur en Bos te raadplegen. Let op, je dient je hiervoor aan te melden met je eID.

Afhandeling melding

De melding kan gedaan worden aan de dienst milieu van het lokaal bestuur Borgloon via tel. 012 67 36 93 of via milieudienst@borgloon.be 

Je melding wordt dan doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de wildbeheerseenheid, zodat controle ter plaatse mogelijk is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

Meldpunt everzwijnen
contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-19:00
Vrij aanmelden
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak