Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

15 september 2020, start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas.

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

Meer info vind je op de website: www.volvanwater.be 

 

vrouw houdt viskom vast