Aanvraag kleine werken op en rond een gebouw

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan je gemeente te melden.

Het omgevingsloket Vlaanderen geeft een duidelijk overzicht over de verschillende soorten werken en welke vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Je vindt er ook meer info over de meldingsplicht.

Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die voor kleine werken in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten