Conformiteitsattest

Conformiteitsattest

Met dit formulier vraagt u aan het stadsbestuur een conformiteitsattest in het kader van de Vlaamse Wooncode aan.

Conform de gemeenteraadsbeslissing dd. 25-02-2014, betreffende de goedkeuring van de belasting op de afgifte van administratieve stukken, wordt als vergoeding € 62,00 gevraagd.

Terug te bezorgen aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan de stad Borgloon, College van burgemeester en schepenen, Speelhof 10 te 3840 Borgloon.