Melding bouwinbreuken

Melding bouwinbreuken

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg ,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving (decreet).

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het handhavingsbeleid.

Klachten en meldingen van bouwmisdrijven kun je doorgeven: