Stedenbouwkundig attest

Beschrijving

Als je de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid, want mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. 

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning toegevoegd worden.

Ook na 1 januari 2018 blijft het stedenbouwkundig attest bestaan. Het doet enkel uitspraken over de vergunbaarheid van de stedenbouwkundige handelingen (niet van de exploitatie). 

Let op! Een attest is nog geen omgevingsvergunning en de erop vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig, te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Je kan een stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een omgevingsvergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de stad.

Nodig

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kun je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten