Beleidsplan Ruimte Limburg

Publieke raadpleging over de conceptnota van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL)

Het provinciebestuur van Limburg werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De provincie heeft een conceptnota opgemaakt. De conceptnota geeft de ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg kernachtig weer, schetst een gewenst perspectief voor de toekomst in 2040 en bevat een aantal ruimtelijke strategieën om dat wensbeeld te bereiken.

Tijdens de publieke raadpleging van 21 november 2019 tot en met 21 januari 2020 kan je de conceptnota inkijken op www.limburg.be/beleidsplanruimte, in het provinciehuis en in de 42 gemeentehuizen in Limburg. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke reacties, opmerkingen of suggesties over de conceptnota indienen:

  • Per email aan BRL@limburg.be
  • Per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Tijdens de infomarkt op 2 december 2019 kan je meer informatie en toelichting krijgen over de conceptnota. De infomarkt vindt plaats in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 in Hasselt (toegang via Bosstraat) en is doorlopend publiek toegankelijk van 19 u. tot 21 u.

Alle actuele informatie over het BRL-proces en de toekomstige inspraak- en participatiemomenten is terug te vinden op www.limburg.be/beleidsplanruimte.

 

Beleidsplanruimte groot