Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke bestemmingsplannen die in het verleden gemaakt werden om het gewestplan te verfijnen. 

BPA's leggen voor een deel van het grondgebied van de gemeente specifieke voorschriften vast waaraan de bebouwing in die zone moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de bouwhoogte, de dakhelling, materiaalkeuze,... .

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening worden de BPA's vervangen door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De bestaande BPA's blijven evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

In Borgloon zijn de volgende BPA's nog van toepassing:

BPA Graaf Lodewijk

Klik hier voor de plannen van het BPA Graaf Lodewijk
Klik hier voor de voorschriften van het BPA Graaf Lodewijk

BPA Uitbreiding Looza

Klik hier voor de plannen van het BPA Uitbreiding Looza
Klik hier voor de voorschriften van het BPA Uitbreiding Looza
Klik hier voor de legende van het BPA Uitbreiding Looza

BPA Readybeton

Klik hier voor de plannen van het BPA Readybeton
Klik hier voor de voorschriften van het BPA Readybeton

 

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten