Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Borgloon geeft het kader aan voor de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

Het structuurplan is een beleidsvisie van de gemeente op vlak van ruimtelijke ordening. Het is geen bestemmingsplan zoals een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan!

Een actualisatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Borgloon werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 24/06/2014 en goedgekeurd door de deputatie in zitting van 17/09/2014.

Hieronder vind je de gecoördineerde versie van het GRS terug.

 

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten