Ruimtelijk uitvoeringsplan Tivoli

OPENBAAR ONDERZOEK EN PARTICIPATIEVERGADERING

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Borgloon keurde op 25 februari 2020 de startnota goed van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Tivoli. Het gemeentebestuur wil graag de bevolking consulteren over de start- en procesnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan.

Deze openbare raadpleging loopt van 8 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020. De start- en procesnota van het RUP Tivoli zijn raadpleegbaar via een link onderaan dit artikel en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in het administratief centrum ‘Kanunnikenhuis’, Speelhof 10 te 3840 Borgloon, dienst Omgeving. Dit enkel op afspraak, tijdens onze openingsuren.

Opmerkingen en bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende de openbare raadpleging van 8 juni 2020 tot en met 7 augustus 2020 op volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Speelhof 10, 3840 Borgloon
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving
  • per mail aan RO@borgloon.be

Het participatiemoment over de startnota van het RUP gaat door op 22 juni 2020 om 18u30 op een nog nader te bepalen locatie in functie van het aantal aanwezigen. Deelname is enkel mogelijk via voorinschrijving. Je kan je tot 17 juni 2020 inschrijven per mail RO@borgloon.be of via telefoonnummer 012 67 36 91.

 

tivoli

 

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 73
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten