Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Op deze pagina vind je meer info over de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) die van toepassing zijn in Borgloon.

Een RUP legt de bestemming en de inrichting van een gebied vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. In een RUP wordt bijvoorbeeld vastgelegd waar je al dan niet mag bouwen en welke stedenbouwkundige voorschriften daaraan gekoppeld zijn.

Gemeentelijke RUP's moeten worden goedgekeurd door de deputatie van de provincie, nadat er eerst een openbaarmaking en een definitieve aanvaarding door de gemeenteraad is geweest.

RUP's in opmaak

RUP RWZI Tivoli

Klik hier voor de procesnota

Klik hier voor de startnota

Klik hier voor het Plan feitelijk-juridische toestand

Goedgekeurde RUP's

RUP Centrum

Klik hier voor de plannen van het RUP Centrum

Klik hier voor de voorschriften van het RUP Centrum

RUP Functiecluster Bommershoven

Klik hier voor de plannen van het RUP Functie

Klik hier voor de voorschriften van het RUP Functiecluster Bommershoven

RUP Centrale begraafplaats

Klik hier voor de plannen RUP Centrale begraafplaats

Klik hier voor de voorschriften RUP Centrale begraafplaats

RUP Nieuw Bedrijventerrein

Klik hier voor de plannen RUP Nieuw bedrijventerrein

Klik hier voor de voorschriften RUP Nieuw bedrijventerrein

RUP WUG Vilsterbron

Klik hier voor de plannen RUP WUG Vilsterbron

Klik hier voor de  voorschriften RUP WUG Vilsterbron

RUP Zonevreemde Woningen

Klik hier voor de plannen RUP Zonevreemde woningen

Klik hier voor de voorschriften RUP Zonevreemde woningen

RUP Stationsomgeving

Klik hier voor de plannen RUP Stationsomgeving

Klik hier voor de voorschriften RUP Stationsomgeving

RUP Uitbreiding veiling

Klik hier voor de plannen RUP Uitbreiding Veiling

Klik hier voor de voorschriften RUP Uitbreiding Veiling

RUP Marbor

Klik hier voor de plannen RUP Marbor

Klik hier voor de voorschriften RUP Marbor

RUP Gemeenschapsvoorzieningen Puthofveld

Klik hier voor de plannen RUP Gemeenschapsvoorzieningen Puthofveld

Klik hier voor de voorschriften RUP Gemeenschapsvoorzieningen Puthofveld

RUP Konings-Lux-Intesa

Klik hier voor de plannen RUP Konings-Lux-Intesa

Klik hier voor de voorschriften RUP Konings-Lux-Intesa

RUP Fruitveiling-zuid

Klik hier voor de plannen RUP Fruitveiling-Zuid

Klik hier voor de voorschriften RUP Fruitveiling-Zuid

 

 

 

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten