Sociale huisvesting

Indien je moeilijkheden hebt om een woning te huren op de private markt omdat je bijvoorbeeld over een beperkt inkomen beschikt, dan kan je een aanvraag indienen voor een sociale woning bij de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor die actief zijn op het grondgebied Borgloon:

 

Voor inschrijvingen kan je steeds terecht op de zitdag op OCMW Borgloon; elke 1ste en 3de woensdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur

 

Voor inschrijvingen kan je jou op het kantoor van Woonzo aanmelden op volgende momenten :

     maandag van 08.30 tot 11.30
     dinsdag van 08.30 tot 11.30
     woensdag van 13.00 tot 16.30