Aanvraag evementen

Organiseer je een evenement of een feest ?  Vraag dan hiervoor tijdig toelating !

Belangrijk om te weten is dat het inrichten van evenementen en feesten op voorhand schriftelijk dient aangevraagd te worden opdat alles tijdig in orde kan gebracht worden.  Denk maar de vereiste vergunning openbaar domein, politieverordening gewijzigde verkeerssituatie, afwijking geluidsnormen, ….

De schriftelijke aanvraag dient minstens 3 maanden voorafgaand aan het evenement of feest bij het Stadsbestuur ingediend te worden.

Klik hier voor het aanvraagformulier evenementen