Captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

  • 29 juli 2019

De gouverneur van de provincie Limburg vaardigt met ingang vanaf 25 juli 2019 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, met slechts enkele uitzonderingen. 

Vanaf 25 juli is het verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

  • de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • de Demer tussen de Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • de Berwijn in Voeren.

Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen uit onbevaarbare waterlopen is wel nog toegestaan.

Bijkomend besluit blauwalgen kanaal Bocholt-Herentals

Op 23 en 24 juli 2019 werden op het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo blauwalgenbloeien waargenomen. Na staalname en analyse heeft de gouverneur besloten om nieuwe maatregelen te treffen, aanvullend op het reeds bestaande captatiebesluit van 25 juli 2019. De volgende maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht op het kanaal Bocholt-Herentals op het grondgebied van de provincie Limburg in een straal van 100 meter rond de drijflaag:

  • er mag geen water gecapteerd worden voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee;
  • er mag geen zachte recreatie plaatsvinden.

Meer informatie over het captatieverbod en het bijkomende besluit betreffende blauwalgen vind je terug op de website van Noodplanning en Crisisbeheer Limburg . De besluiten van de gouverneur kan je hieronder downloaden.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-19:00
Vrij aanmelden
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
14:00-16:00
Enkel op afspraak
09:00-12:00
Enkel op afspraak
Gesloten