Coronamaatregelen horeca

 • 24 juli 2020

Geachte

Gelet op de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19), willen we u erop wijzen dat de uitbaters van horecazaken verplicht zijn de specifieke richtlijnen voor de horeca strikt na te leven. Uiteraard geldt dit ook voor de algemene maatregelen.

Volgens de laatst verspreide richtlijnen kunnen horecazaken klanten ontvangen mits naleving van het protocol en minstens volgens onderstaande voorwaarden:

 • de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter;
 • een maximum van vijftien personen per tafel is toegestaan;
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden) met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;
 • het dragen van een mondmasker door klanten is verplicht, totdat de klanten aan een tafel zitten;
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf hun gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en ze moeten gedurende een ononderbroken periode van 5 opeenvolgende uren gesloten blijven. Deze beperkingen gelden niet voor take-away en maaltijdlevering.
 • de horeca uitbaters dienen hun klanten te vragen een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

De richtlijnen gelden zowel voor het binnen- als het buitengedeelte.

Uitbaters dienen zich steeds in regel te stellen bij eventuele wijzigingen in de bepalingen en/of protocollen.

De politie van het kanton Borgloon zal regelmatig controles uitvoeren op de strikte naleving van deze richtlijnen.

Wij hopen dat dankzij de inspanningen van ons allen, wij veilig kunnen blijven genieten van de zomer.