De Grote Grondvraag

  • 23 november 2021

Hoe gezond is jouw grond? De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaar in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn. Op www.degrotegrondvraag.be vind je meer informatie over de bodemkwaliteit van jouw perceel.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem. Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. Jij wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg om te controleren of jouw grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag. We willen dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeksverplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden. Naast de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan worden opgestart.

De Grote Grondvraag

Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren. Heel eenvoudig: je vult jouw adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie zie je meteen of jouw grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien jouw grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe je dit moet doen, ontdekt je op de website.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig

Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht, dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die je moet zetten om jouw grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Ook voor bedrijven zijn er heel wat ondersteuningsmechanismen om een mogelijke sanering haalbaar te maken. Zo zijn er bodemsaneringsfondsen voor o.a. textielbedrijven of tankstations. Maar ook op sectorniveau werkt de OVAM samen met verschillende federaties om bedrijven de nodige ondersteuning te bieden. Meer info hierover vindt u op www.ovam.be/aanpak-op-maat.

Meer info

tel. 015 284 458
www.ovam.be/de-grote-grondvraag
www.degrotegrondvraag.be

De Grote Grondvraag

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten