Diervriendelijke oplossing voor duivenoverlast

 • 1 juni 2021

Om de overlast door duiven te voorkomen, doet het stadsbestuur beroep op de diensten van Vets For City Pigeons. Deze firma heeft een duurzaam en diervriendelijk beleid voor duivenwering uitgebouwd en biedt een totaaloplossing met een duidelijke langetermijnvisie en meetbare resultaten.

Het controlebeleid van Vets For City Pigeons is opgebouwd rond geboortebeperking. Zij doen hiervoor beroep op een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel, R-12. De werking van het geneesmiddel is eenvoudig, omkeerbaar en veilig voor mens en dier. Het project staat volledig onder begeleiding van een ervaren dierenarts.

STAPPENPLAN

 • diagnose van de situatie: een dierenarts brengt het probleem in kaart. De kolonies duiven worden geobserveerd en geteld. Na een grondige analyse worden de voederplaatsen, de dagelijkse dosis en het tijdschema bepaald.
 • start van de behandeling: gedurende 2 weken worden de stadsduiven geconditioneerd met niet-behandelde maïskorrels. Vervolgens start het traject met R-12.
 • opvolging: de dierenarts staat in voor een periodieke monitoring en evaluatie. Zo kunnen we nagaan of het geneesmiddel correct wordt ingenomen, de voederplaatsen opvolgen en de dosis indien nodig aanpassen.
 • finale telling: aan het einde van de behandeling wordt een laatste telling uitgevoerd. De aantallen worden geëvalueerd en vergeleken met de aantallen van de eerste telling.
 • herhaling: het hele proces kan jaarlijks herhaald en bijgesteld worden

Met R-12 zie je snel resultaten. Binnen het eerste jaar daalt de populatie met 20-30%, op 4-5 jaar tijd kan dat zelfs 80% worden. Tegelijk dunt de populatie op een organische manier uit door natuurlijke sterfte.

VEILIGHEID

 • Het gebruikte voorbehoedsmiddel R-12 is veilig voor mens, dier én het milieu:
 • mensen: een mens zou 750 kg/dag moeten eten voor er gezondheidsrisico’s optreden.
 • duiven: R-12 veroorzaakt geen negatieve bijwerkingen of letsels bij duiven. Het heeft een positief effect op hun gezondheid en beschermt hen tegen coccidiose.
 • roofvogels: een roofvogel die een duif eet, nadat die met R-12 gevoerd is, wordt niet ziek of onvruchtbaar
 • andere vogels: andere vogels en duiven die mee willen eten krijgen zelden de kans van de dominante stadsduiven. Bovendien zijn andere vogels vaak kleiner en kunnen ze de maïskorrels niet opnemen.
 • milieu: dit anticonceptiemiddel bevat geen hormonen. Hierdoor komen er geen schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater.

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.vetsforcitypigeons.com of bij de dienst Omgeving.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak