Digitale OCMW- en gemeenteraad

  • 16 februari 2021

Door coronamaatregelen zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 23 februari en dinsdag 23 maart 2021 opnieuw digitaal doorgaan, zonder aanwezigheid van publiek.

De beknopte verslagen van deze raden zijn binnen de 10 dagen na de vergadering te raadplegen op onze website via de link ‘beknopte verslagen’.

Via deze link kan je ook een opname van de vergadering herbeluisteren.