Digitale OCMW- en gemeenteraad

  • 21 mei 2021

Door coronamaatregelen zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 25 mei 2021 opnieuw digitaal doorgaan, zonder aanwezigheid van publiek.

De beknopte verslagen van deze raden zijn binnen de 10 dagen na de vergadering te raadplegen op onze website via de link ‘beknopte verslagen’.

Via deze link kan je ook een opname van de vergadering herbeluisteren.