Digitale raden

  • 25 april 2020

Conform de geldende richtlijnen om de gevolgen en verspreiding van COVID-19 te beperken worden de vergaderingen van de bestuursorganen sinds vorige maand niet langer fysiek maar digitaal georganiseerd.


Daarom zal de gemeenteraad en OCMW-raad op dinsdag 28 april via de digitale weg doorgaan, zonder aanwezigheid van publiek. De raden zullen dus ook niet via webcast te volgen zijn.


De notulen en verslagen (met tussenkomsten) van deze raden zijn binnen de 10 dagen na de vergadering te raadplegen op onze website via de link ‘beknopte verslagen’. Zo blijft de openbaarheid van bestuur gegarandeerd.