Droogte 2020 erkend als ramp

  • 30 juli 2021

De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering.

Sinds 13 juli 2021 kunt een tegemoetkoming aanvragen als u schade heeft geleden door de ernstige droogte van 15 maart tot 15 september 2020. U heeft tot 31 oktober 2021 om een aanvraag in te dienen.

De aanvraag indienen kan via de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/droogte-maart-september-2020-schadevergoeding-aanvragen.
Hier staat duidelijk uitgelegd welke stappen u als particulier of ondernemer moet nemen. Voor wie niet kan werken met het e-loket dienen de gevraagde bewijsstukken te worden opgestuurd naar:
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Team Rampenfonds
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 100), 1000 Brussel, België