Erkenning en ondersteuning voor actoren vrije tijd

Als actor vrije tijd heb je 3 mogelijkheden om je te registreren en naargelang de activiteiten ontvang je een jaarlijkse subsidie.

NIVEAU 1 = basiserkenning

JAARLIJKS REGISTREREN voor 30 september (jaarlijks te vernieuwen) met registratieformulier of digitaal. Een nieuwe aanvraag voor niveau 1 kan op elk tijdstip.

VOORWAARDEN
- vrijetijdsactiviteiten op grondgebied Borgloon
- zetel te Borgloon
- 3 officieel verantwoordelijken (wijziging dadelijk melden)
- doel omschrijven
- minimum 1 activiteit van het voorgaande jaar bewijzen; die openstaat voor inwoners
  van Borgloon en hierbij duurzame werking bewijzen
Bestuursvergadering is GEEN activiteit!!!!!

ONDERSTEUNING
- logistieke ondersteuning o.a. uitleendienst
- infrastructuur aan het meest gunstige tarief
- financiële ondersteuning projectsubsidies

ERKENNING door ambtelijke commissie en goedkeuring door schepencollege.Erkenning NIVEAU 2

JAARLIJKS REGISTREREN voor 30 september (jaarlijks te vernieuwen) met registratieformulier of digitaal.

VOORWAARDEN
- vrijetijdsactiviteit op grondgebied Borgloon
- zetel te Borgloon
- autonoom bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)
- minimum 4 activiteiten voor eigen leden of minimum 1 activiteit voor het ruime
  publiek
- 3 bestuursvergaderingen
- jaarlijks chronologische lijst van de activiteiten (data, plaats, aantal deelnemers,
  datum en ondertekening)

ONDERSTEUNING
- logistieke ondersteuning o.a. uitleendienst
- infrastructuur aan het meest gunstige tarief
- projectsusbsidies
- forfaitaire werkingssubsidie (bepaald door schepencollege)

ERKENNING door werkgroep (Vrijetijdsraad) en goedkeuring door schepencollegeErkenning NIVEAU 3

JAARLIJKS REGISTREREN voor 30 september (jaarlijks te vernieuwen) met registratieformulier of digitaal

VOORWAARDEN
- activiteitenverslag indienen volgens het gemeentelijk subsidiereglement
- autonoom bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester)
- minimum 4 activiteiten in jaarverslag vermelden in chronologische volgorde en
  volgens rubriek
- 3 bestuursvergaderingen

ONDERSTEUNING
- logistieke ondersteuning o.a. uitleendienst
- infrastructuur aan het meest gunstige tarief
- projectsubsidies
- werkingssubsidie volgens het gemeentelijk subsidiereglement

ERKENNING door werkgroep (Vrijetijdsraad)

contact-icon

Contactinformatie

Cultuur
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten