Exitstrategie coronamaatregelen

 • 25 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) zat gisteren samen om beslissingen te nemen inzake de “exit-strategie” of beter: de gefaseerde afbouw van de maatregelen in fasen na 3 mei. Indien je de persconferentie wil herbekijken kan dat via deze link.

De afbouw is een broze evenwichtsoefening, niets is definitief en afhankelijk van het epidemiologisch verloop kunnen de fasen aangepast, bijgestuurd of zelfs teruggeschroefd worden.

Het afbouwscenario is gebaseerd op 3 principes: (1) progressief, (2) evolutief en (3) niet-definitief. Het is zoeken naar een evenwicht tussen gezondheid, sociaal welzijn, economie en onderwijs. Doorheen deze strategie blijven de basisregels van toepassing:

 • Pas een goede handhygiëne toe.
 • Hoest in je ellenboog en gebruik wegwerpzakdoeken.
 • Beperk je fysieke contacten en blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Pas de regels van fysieke afstand toe.
 • Beperk je verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen.
 • Blijf thuis van je werk van zodra je je ziek voelt en contacteer je geneesheer als je ziektesymptomen hebt.
 • Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.
 • Comfortmaskers spelen een belangrijke rol in deze gefaseerde afbouwstrategie. Iedere burger krijgt 1 gratis stoffen, herbruikbaar masker en 2 filters om te integreren in de maskers. De chirurgische en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor de zorgsector. Er komen ‘tutorials’ om zelf maskers te maken, hoe ze correct te dragen en wassen. Maskers alleen zijn echter niet voldoende: fysieke afstand en hygiëne blijven heel belangrijk!

 


G E F A S E E R DE   A F B O U W   V A N   D E   M A A T R E G E L E N

 

FASE 0 - HUIDIGE FASE

Tot en met 3 mei blijven de huidige maatregelen van kracht! Tot nu toe lonen onze inspanningen en is de curve afgevlakt. Het doel was om de zorgsector niet te overbelasten en hierin zijn we geslaagd. We moeten echter blijven volhouden.

 

FASE 1A - START IN PRINCIPE VANAF 4 MEI 

 • Industrie en B2B-diensten mogen hun activiteiten terug verder zetten. Telewerk blijft de norm, indien fysieke afstand niet of moeilijk gegarandeerd kan worden, moet de arbeidsorganisatie voldoen aan de veiligheidsvoorschriften (zie gids: veilig aan het werk).
 • De winkels die stoffen verkopen en fourniturenwinkels mogen openen (om stoffen maskers te kunnen maken).
 • Fysieke activiteiten in open lucht mogen met 2 externen (personen buiten het gezin) plaatsvinden. Andere sporten zonder contact maar met inbegrip van het houden van fysieke afstand kunnen doorgaan bv. tennis, atletiek, vissen, kajakken, … Kleedkamers en cafetaria’s van sportinfrastructuren blijven gesloten.
 • Het dragen van stoffen maskers is verplicht bij gebruik van het openbaar vervoer voor personen vanaf 12 jaar.  Maskerdracht is aangeraden indien de fysieke afstand niet gewaarborgd kan worden als men zich op openbaar domein begeeft en op de werkplaats.
 • De capaciteit van het openbaar vervoer zal progressief uitgebreid worden om tegen 4 mei de normale capaciteit te waarborgen. Het is aanbevolen om zich zoveel mogelijk met eigen middelen te verplaatsen en de piekuren te vermijden.

 

FASE 1B - START IN PRINCIPE VANAF 11 MEI

 • Alle winkels (zonder onderscheid) mogen openen. De voorwaarden worden nog bepaald met steun van de GEES.
 • Contactberoepen zoals kappers, … mogen hun activiteit nog niet starten.

 

FASE 2 - START IN PRINCIPE VANAF 18 MEI

Er wordt bestudeerd of:

 • Contactberoepen hun activiteit kunnen hernemen en onder welke voorwaarden.
 • Musea onder voorwaarden kunnen openen.
 • Privé-bijeenkomsten thuis mogelijk zijn.
 • Begrafenissen en huwelijken in grotere gezelschappen kunnen plaatsvinden.
 • Fysieke en sportieve activiteiten in openlucht kunnen uitgebreid worden naar meer dan 2 personen.
 • Eéndagsexcursies in het binnenland en bezoek aan tweede verblijven mogelijk zijn.

Het onderwijs zal progressief en beperkt terug opstarten. De pilootfase start op 15 mei. De kleuterschool blijft geschorst t.e.m. eind mei. In het basisonderwijs starten 3 leerjaren: het 1ste, 2e en 6e leerjaar, waarbij de lessen steeds in kleine groepen plaatsvinden (max. 10 leerlingen, lokaaloppervlakte: 4 m2/leerling + 8 m2 /leerkracht). In het secundair onderwijs starten eveneens 3 leerjaren, met een voorkeur voor de praktijkgerichte opleidingen en de 6de-jaars.

 • Specifieke hygiënemaatregelen moeten toegepast worden.
 • De scholen blijven open voor de opvang van de kinderen.
 • Het vervoer en verplaatsingen in het kader van onderwijs zijn essentiële verplaatsingen.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar en personeel moeten de hele dag een comfortmasker dragen.

 

FASE 3 - START TEN VROEGSTE VANAF 8 JUNI

Er wordt bestudeerd of:

 • Restaurants en later ook cafés, bars, … kunnen heropenen onder strikte voorwaarden.
 • Jeugdbewegingskampen en zomerstages kunnen starten. De formele beslissing valt tegen eind mei.
 • Meerdaagse reizen (binnen en buiten België) tot de mogelijkheid behoren.
 • Toeristische attracties (dierenparken, pretparken, …) kunnen openen.
 • Kleinere openluchtevenementen na het fiat van de lokale overheid kunnen doorgaan.

 


 

Screening en testing gaan hand in hand en zijn belangrijk vanaf de eerste golf van de versoepeling van de maatregelen.

Dit afbouwplan zal gradueel verlopen via monitoring gebaseerd op de verspreiding van het virus, het aantal ziekenhuisopnames en de verzadiging van de ICU. De federale regering engageert zich om 1 week voor een nieuwe fase te bepalen of men kan over gaan naar de volgende fase.

De maatregelen stipt naleven samen met het verantwoordelijkheidsgevoel, het gezond verstand en de burgerzin zal de snelheid van de afbouw van de maatregelen bepalen.

Volg de maatregelen dus stipt, hou vol en zorg goed voor jezelf en voor de anderen.