Geen fysieke OCMW-en gemeenteraad

  • 14 december 2020

Gezien de verstrengde maatregelen zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 22 december 2020 opnieuw via de digitale weg doorgaan, zonder aanwezigheid van publiek.

De beknopte verslagen van deze raden zijn binnen de 10 dagen na de vergadering te raadplegen op onze website via de link ‘beknopte verslagen’.

Via deze link kan je ook een opname van de vergadering herbeluisteren.

De notulen en de zittingsverslagen (met tussenkomsten) worden na goedkeuring door de volgende gemeenteraad gepubliceerd op de website.