Gemeentelijke dienstverlening - maatregelen Coronavirus

 • 16 maart 2020

Door de evolutie van het coronavirus worden volgende maatregelen genomen door het stadsbestuur van Borgloon en andere dienstverlenende instanties. Wij volgen hierbij strikt de richtlijnen en maatregelen die door de federale overheid worden vastgelegd en passen deze toe op onze organisatie.

De onderstaande maatregelen gaan in vanaf dinsdag 17 maart en gelden voorlopig tot en met 3 mei 2020.

Ons algemeen telefoonnummer doet nu ook dienst als hulplijn. Alle bezorgde inwoners kunnen hier terecht met al hun vragen.
012 67 36 73

Administratief centrum

Het administratief centrum is enkel open op afspraak en indien strikt noodzakelijk.

Probeer jouw vragen zoveel mogelijk telefonisch of via e-mail (infodienst@borgloon.be) te stellen. Het is enkel mogelijk om naar het administratief centrum te komen indien dit noodzakelijk is en na afspraak. Per afspraak wordt er slechts 1 persoon toegelaten. We vragen om niet-noodzakelijke afspraken zoveel mogelijk uit te stellen.

Afspraken kunnen tijdens de openingsuren gemaakt worden via tel. 012 67 36 73. Hier zal je doorverbonden worden met de dienst zelf en zij zullen beoordelen of de afspraak al dan niet dringend is en of je eventueel via een andere weg kan geholpen worden.

Op dinsdag is de telefonische permanentie in het administratief centrum slechts tot 16 u. verzekerd. Afspraken kunnen wel nog op voorhand ingepland worden. Ook na 16 u. en dit tot 19 u.

Betalingen kunnen enkel via bancontact gebeuren.

Sociale dienst

Hier gelden dezelfde richtlijnen als voor het administratief centrum. Afspraken kunnen gemaakt worden via tel. 012 67 07 22 of via socialedienst@borgloon.be.

Technische dienst

De werking van de technische dienst blijft behouden onder volgende voorwaarden:

 • De technische dienst aan de Ervaert is gesloten voor alle bezoekers. Voor vragen of meldingen kan u op het algemeen nummer van het administratief centrum terecht;
 • Voor signalisatieborden of borden voor parkeerverbod zal er tijdens de handhaving van deze maatregelen geen waarborg gevraagd worden;
 • Voor de verkoop van GFT-stickers en huisvuilzakken worden de burgers doorverwezen naar de winkels. Limburg.net laat ondertussen weten dat de geldigheid van de GFT-sticker van 2019 verlengd wordt tot 31 mei 2020 i.p.v. 1 april 2020;
 • Het afhalen van gratis huisvuilzakken omwille van medische redenen wordt beschouwd als niet-dringend. Indien je hier recht op hebt, kan je deze zakken ook na het opheffen van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden nog komen afhalen op vertoon van een doktersbewijs. Het afhalen kan nog tot het einde van dit jaar. 
 • Stickers voor de ophaling van grof huisvuil kunnen enkel na afspraak op donderdagvoormiddag bekomen worden;
 • Ook hier kunnen betalingen enkel via bancontact.

Stebo

Stebo deed enkele aanpassingen aan hun online contactformulier zodat zij inwoners nog vlotter kunnen contacteren. De fysieke loketten bij Stebo blijven voorlopig ook gesloten.
https://stebo.be/particulieren/wonen/wonen-info-pagina-coronavirus/

Limburg.net

 • De recyclageparken van Limburg.net zijn gesloten sinds 17 maart 2020. Limburg.net laat nu weten dat de recyclageparken vanaf dinsdag 7 april 2020 opnieuw open zullen gaan onder de volgende voorwaarden:
 1. Maximum 1 bezoek per gezin per 14 dagen;
   
 2. Hou voldoende afstand (1,5 m) van de parkwachters en andere bezoekers;
   
 3. Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten;
   
 4. Sorteer je afval thuis zodat je het snel in de juiste container kan achterlaten;
   
 5. Je moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag je niet helpen;
   
 6. Kom alleen naar het park. Enkel als je echt hulp nodig hebt om iets uit de auto te tillen en in de container te gooien, mag je een extra persoon meebrengen. De parkwachter mag je niet helpen met uitladen;
   
 7. Asbest kan niet naar het park gebracht worden;
   
 8. Er is geen verkoop van compost in bulk, compostbakken en -vaten;
   
 9. Je kan je quotum huisvuilzakken niet afhalen;
   
 10. De openingsuren van de winterperiode blijven voorlopig gelden. Op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag is het recyclagepark open van 09.00 u. tot 12.30 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. Op donderdag kan je tot 17.00 u. op het park terecht.
   
 11. Heb je thuis nog voldoende ruimte om je afval nog even te stockeren? Stel een bezoek aan het park dan nog even uit.
   
 12. Opgelet, de situatie kan van dag tot dag veranderen! Hou daarom steeds de Facebookpagina van Limburg.net en hun website goed in de gaten!
 • De afvalophalingen aan huis blijven voorlopig gegarandeerd, maar Limburg.net beperkt het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.
   
 • Grofvuilophalingen aan huis worden voorlopig uitgesteld tot na 3 mei 2020. Dit om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft en pmd. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd door Limburg.net. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.
   
 • De huis-aan-huis inzameling van papier en karton op zaterdag 28 maart is geannuleerd. Zet je karton dus niet buiten op vrijdagavond en breng het niet naar het recyclagepark, maar bewaar het thuis tot de volgende ophaling aan huis in uw straat.
   
 • De geldigheid van de gft-sticker 2019 wordt verlengd tot 31 mei 2020 i.p.v. 1 april 2020. Je hoeft dus niet meteen naar de winkel om de nieuwe sticker te kopen;
   
 • De ophaling van asbest aan huis wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de aanvraagmodule voor de ophaling zal niet online gaan.

Klik hier om de laatste nieuwe maatregelen van Limburg.net te raadplegen.

Bibliotheek

De bibliotheek werkt met een tijdelijke afhaalservice. Hierbij kan je materialen bestellen en nadien op afspraak afhalen. Klik hier om te lezen hoe deze alternatieve dienstverlening in zijn werk gaat en hoe je er gebruik van kan maken.

Zelf een bezoek brengen aan de bib en materialen uitzoeken is niet mogelijk tijdens deze periode.

Voor- en naschoolse opvang 't Strooppotje

De scholen verzekeren opvang tijdens de schooluren en ook de voor- en naschoolse opvang blijft bijgevolg behouden volgens de normale uurregeling. Uiteraard zullen de algemene veiligheidsmaatregelen strikt nageleefd worden.

Sporthal

De sporthal wordt gesloten en er zullen geen activiteiten plaatsvinden.

Openbare speeltuinen en de belevingsboomgaard

De openbare speeltuinen (ook in de deelgemeenten) en de belevingsboomgaard worden gesloten voor alle publiek.

Stroopsite

Het toeristisch onthaal en het fruitbelevingscentrum zijn gesloten. 

Gemeenschapscentrum Panishof en wijkhuizen

Het Panishof en de wijkhuizen zijn gesloten. Alle reserveringen worden geannuleerd.

Woonzorgcentrum Bloesemhof

Hier blijven de maatregelen zoals eerder gecommuniceerd behouden, hetgeen betekent dat er geen bezoek wordt toegestaan tot 19 april 2020

Gemeentelijke activiteiten

Alle gemeentelijke activiteiten worden afgelast. De gemeente- en OCMW-raad van 24 maart zullen niet doorgaan.

Voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening kan u terecht op tel. 012 67 36 73. Dit nummer zal tevens fungeren als hulplijn waar bezorgde burgers terecht kunnen met hun vragen en dit tijdens de openingsuren van het administratief centrum.

Openingsuren administratief centrum
Maandag 09.00 u. - 12.00 u.
Dinsdag 14.00 u. - 16.00 u.
Woensdag

09.00 u. - 12.00 u.

14.00 u. - 16.00 u.

Donderdag

09.00 u. - 12.00 u.

14.00 u. - 16.00 u.

Vrijdag 09.00 u. - 12.00 u.

 

Politie Kanton Borgloon

De wijkkantoren worden voorlopig gesloten tot en met 3 april. Alle inwoners worden gevraagd om eerst telefonisch contact op te nemen met het centrale politiecommissariaat in Borgloon via tel. 011 49 44 00.

Op basis van de hulpvraag zal vervolgens bekeken worden of de burger telefonisch kan worden verdergeholpen of dat er een afspraak ingepland wordt in het centrale politiecommissariaat in Borgloon.

De Lijn

Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregelingen vind je terug in de routeplanner van De Lijn.

Ook wanneer je het openbaar vervoer neemt, dien je afstand te houden van je medereizigers en de buschauffeur. Klik hier voor een handig schema met meer uitleg over hoe je de nodige voorzorgsmaatregelen kan toepassen op de bus.

Klik hier om de laatste nieuwe maatregelen van De Lijn te raadplegen.

Algemene info

Graag herinneren wij u eraan dat u algemene info over het coronavirus kan terugvinden op de referentiesite www.info-coronavirus.be/nl.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:

 • tel. 0800 14 689 voor vragen over gezondheid en openbare orde
 • tel. 0800 12 033 voor vragen over economische gevolgen

Tot slot herinneren we u eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden: handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als u de minste twijfel hebt, raadpleeg dan uw huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken. Wij willen dan ook oproepen om strikt de normen van "social distancing" te handhaven en samenkomsten met meerdere personen te vermijden.