Gratis ophaaldienst OVAM asbestdaken landbouwers

  • 13 januari 2022

In de landbouw is er nu nog zo'n 500 000 ton asbest aanwezig. Landbouwers willen graag zo snel mogelijk af van hun asbestdak, maar de kostprijs valt vaak tegen.

Daarom is in september het landbouwprotocol officieel van start gegaan na ondertekening door minister Demir, de OVAM en de drie landbouworganisaties. Met dat protocol biedt de OVAM landbouwers de mogelijkheid om op kosten van de OVAM een ophaling aan te vragen van hun gedemonteerde asbestdak. Landbouwers hoeven zelf niets te betalen. Met deze dienstverlening wil de OVAM landbouwers aanzetten om hun oude daken te vervangen.

Zo gaat het in zijn werk: een door de OVAM aangestelde inzamelaar gaat de baan op om asbestgolfplaten of -leien van agrarische gebouwen op te halen. Alle landbouwers met een landbouwnummer komen in aanmerking. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Het verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverlening.

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen ...

Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten.

Wie kan zich aanmelden?

Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik maken van deze ophaling.  

Als je je wil aanmelden, moet je beschikken over een:

  • landbouwnummer  
  • BTW-nummer
  • exploitatienummer

Opgelet: het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten en dus ‘tot uitputting van de middelen’. 

Hoe kan je je aanmelden?

Je kan je aanmelken via deze link naar een webformulier.
Hou volgende gegevens klaar: 

  • je persoonlijke gegevens
  • exploitatienummer
  • landbouwnummer
  • BTW-nummer
  • schatting aantal m² hechtgebonden asbest (golfplaten, leien)
  • beschrijving van het gebouw

Per exploitatienummer kan je een aanvraag indienen. Verschillende gebouwen op 1 locatie kan je met 1 aanmelding doen. Bij een aanvraag ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden. Je vindt de algemene voorwaarden hier terug: PDF AV2 landbouw bronophaling asbest v1.3

Na het ingeven van alle gegevens, krijgt je een bevestiging dat de OVAM het dossier ontvangen heeft. Je kan dan ook een kopie van de ingevulde gegevens downloaden of afdrukken.

De volgende stappen

Op basis van deze gegevens bekijkt de OVAM of je in aanmerking komt voor de ophaling door de aangestelde inzamelaar. In principe krijg je binnen 10 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op.

Alle verdere info is te vinden op www.ovam.be/land-en-tuinbouwers.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten