Handleiding Offerfeest

  • 8 juni 2020

Door de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het nog niet zeker op welke wijze het islamitische Offerfeest – dit jaar wellicht van 31 juli tot 2 augustus - kan doorgaan.

Viceminister-president Ben Weyts stelt een handleiding ter beschikking als leidraad voor de praktische organisatie. Deze bevat een overzicht van de voorschriften die van toepassing zijn bij het slachten van dieren in kader van het Offerfeest en definieert de rol van de betrokken partijen.

Het is dus mogelijk dat er dit jaar nog extra veiligheidsmaatregelen toegevoegd zullen worden, afhankelijk van het verdere verloop van de pandemie.

De handleiding kan je HIER downloaden.