Heropening terrassen op 8 mei 2021

Een terras is een buiten de besloten ruimte van een horeca-inrichting gelegen deel van die inrichting waar de open lucht vrij kan circuleren en waar men zitgelegenheid biedt en waar dranken of spijzen voor directe consumptie zijn te nuttigen. Het terras moet minstens over één volledige zijde geopend zijn ongeacht de weersomstandigheden en dient een voldoende ventilatie te verzekeren. Bovendien mag de open zijde niet deels afgesloten worden, zoals bijvoorbeeld met een windscherm of zonnewering. Terrassen in een gesloten publieke ruimte (zoals een winkelcentrum) vallen niet onder de definitie van een open terras.

Met het oog op 8 mei, voor zover het een open terras betreft, zijn  naast de geldende protocollen in ieder geval volgende voorwaarden van toepassing:

 • minstens 1,5m. tussen de tafelgezelschappen;
 • max. 4 personen per tafel, behalve indien het een huishouden betreft;
 • enkel zitplaatsen aan tafel;
 • elke persoon dient aan zijn eigen tafel te blijven zitten;
 • mondmasker verplicht voor personeel;
 • mondmasker verplicht voor klanten, tenzij gedurende het aan tafel zitten;
 • bediening aan de bar niet toegestaan;
 • er dient verplicht buiten geconsumeerd te worden;
 • de klant mag de binnenruimte occasioneel en kortstondig betreden voor de sanitaire voorzieningen, om het terras te betreden of om de rekening te betalen;
 • de klant mag de binnenruimte doorkruisen om toegang te krijgen tot het terras;
 • openingsuren zijn beperkt van 8u00 tot 22u00;
 • het geluidsniveau mag 80db niet overschrijden.

Het Comité herhaalt dat professionele catering/traiteur ondernemingen diensten van restaurant en/of café buiten mogen aanbieden onder dezelfde voorwaarden die gelden voor de open terrassen van de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden.

De verkoop van alcoholische dranken in alle inrichtingen, met inbegrip van automaten, blijft verboden vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur `s morgens, met uitzondering van de verkoop aan de klanten van de terrassen tot aan het sluitingsuur.