In de BRES voor water

  • 8 september 2020

Allemaal samen voor gezondere beken! Daarom lanceren provincie Limburg en UHasselt 'In de BRES voor water': een onderzoeksproject waarbij ook jij kan helpen om de waterstand en ecologische kwaliteit van beken in Haspengouw in kaart te brengen.

Vlaanderen kampt met een structureel watertekort. Bijna nergens in Europa is er minder water per inwoner beschikbaar. Tegelijk worden meer en intensievere droogteperiodes voorspeld voor de toekomst. Dat maakt mens en natuur in de regio kwetsbaar. Ook de Limburgse beken lijden sterk onder de droogte. Ze zijn van levensbelang, maar het waterpeil staat al enkele jaren laag.

Als antwoord op deze waterproblematiek organiseren de provincie Limburg (Provinciaal Natuurcentrum en dienst Water en Domeinen) en de UHasselt samen met de partners Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vlaamse Milieumaatschappij (bekkensecretariaat Demerbekken) 'In de BRES voor water'. Burgers, studenten, wetenschappers en beleidsmakers werken in dit project samen om de ecologische en chemische basiskwaliteit van beken in Limburg op te volgen. We monitoren niet enkel tijdens droogteperiodes, maar het hele jaar door. Waterstanden in de winter hebben immers ook hun invloed op de waterstanden in de zomer.  

Spring jij mee in de BRES voor water?

Deelnemen is eenvoudig. Surf naar www.indebresvoorwater.be en zoek een meetpunt in jouw buurt. Geef vervolgens de waterstand en enkele eenvoudige parameters door. Je kan deelnemen vanaf 14 september.

Meedoen is de boodschap! Je leert de beken in jouw buurt kennen, leert bij over hun functie in de strijd tegen droogte en je participeert in een grootschalig natuuronderzoek. En er is natuurlijk de bonus: meedoen betekent kans maken op een verwenweekend voor twee personen met overnachting in Haspengouw.

Meer info?

Voor meer informatie kan je terecht op www.indebresvoorwater.be of neem contact op met Katrien Hendrickx, Katrien.Hendrickx@limburg.be, Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk.

In de bres voor water

logo