Inbraken? 1 dag niet! - 14 tot 20/10/19

  • 15 oktober 2019

De 6de editie van de nationale actie inzake strijd tegen inbraak 1dagniet zal plaatsvinden van 14 tot 20 oktober. Alle preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, Federale Politie, Lokale Politie, gemeentelijke preventiediensten, buurtinformatienetwerken en private partners bundelen hun krachten om zoveel mogelijk burgers te sensibiliseren.

 

Aanleiding

Sinds 2014 is er sprake van een dalende trend.  Van 72 717 feiten (cijfers van de 1ste editie 1dagniet) hebben we het aantal geregistreerde inbraken in België teruggebracht naar 51 617 in 2018. Maar dat zijn nog steeds meer dan 141 inbraken per dag. 
Het doel van deze campagne is om de burgers, de buurtinformatienetwerken, de gemeenten en de scholen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun woning, hun straat of hun wijk te beveiligen. Ze kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur voor een gratis audit in hun woning (www.diefstalpreventieadviseur.be), een Facebook-pagina aanmaken met allerlei tips voor hun straat of hun wijk, of zelfs afspreken met buren en elkaar helpen. 

De actie 1dagniet 2019

Dit jaar zal de actie 1dagniet plaatsvinden van 14 tot 20 oktober met als hoogtepunt vrijdag 18 oktober 2019.  
De actiedag valt samen met de overgang naar het winteruur, traditioneel het begin van de donkere maanden.  In tegenstelling tot wat men denkt, worden de meeste inbraken wel degelijk tijdens de wintermaanden gepleegd. Daarom is het belangrijk dat we onze aandacht richten op deze periode en dat we iedereen wijzen op de inbraakproblematiek en het belang van preventie. 

De Buurtinformatienetwerken (BIN's) in de kijker

Momenteel telt België 1154 BIN's (243 in Wallonië - 8 in Brussel - 903 in Vlaanderen). Pierre Thomas, Directeur van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken:  "De BIN's kennen een groeiend succes. De sociale samenhang in de wijken wordt steeds meer benadrukt en is essentieel om verdachte situaties op te sporen en zo misschien een inbraak te voorkomen." 

De preventietips die moeten worden toegepast  

Begin met het aannemen van goede gewoonten:

  • Post niet op sociale media dat je niet thuis bent. In enkele klikken kan iedereen je adres vinden...
  • Leg een tablet, een laptop uit het zicht.
  • Doe je deur op slot wanneer je er niet bent. Ook al is het maar voor 5 minuten.
  • Geef altijd de indruk dat er iemand aanwezig is: licht/muziek met tijdschakelaars.
  • Vraag aan je buren om je woning in het oog te houden.
  • Zie je iets verdachts? Aarzel niet en verwittig onmiddellijk de politie op het nummer 101.  

Denk er ook aan om je deuren en ramen beter te beveiligen. Nee, dat hoeft niet noodzakelijk duur te zijn.

  • Plaats een houten stok in de rail van je schuifdeur.
  • Plaats extra sloten. - Plaats afsluitbare raamkrukken op je raamwerk.

 

1dagniet - 2