Invloed werken De Watergroep op doorgaand verkeer Sint-Truidersteenweg

Vanaf 10 januari 2022 tot en met 1 juli 2022 zal een aannemer in opdracht van De Watergroep werken uitvoeren langs de Sint-Truidersteenweg (N79) te Hoepertingen. Het gaat meer bepaald om de zone tussen het kruispunt met de Daalhofstraat/Helshovenstraat en de bedrijvensite Konings/Lux. De eigenlijke werken situeren zich ter hoogte van het fietspad en de berm, maar zullen ook enige impact hebben op het doorgaand verkeer op de Sint-Truidersteenweg.

De Watergroep wenst in deze zone alle stukken stalen waterleiding te vervangen, gezien er hier veel lekken voorkomen.

De werken vinden niet plaats op de rijbaan zelf, maar zullen wel een invloed hebben op het doorgaand verkeer. De signalisatieplannen van de verschillende werkfases tijdens dit project kan je onderaan deze pagina downloaden.

Fase 1 (pagina 1 van het signalisatieplan)

Het eerste gedeelte van de werken zal plaatsvinden in een zone van ongeveer 160 meter aan de rechterkant van de weg wanneer men richting Borgloon rijdt. Deze zone begint net na het kruispunt van de N79 met de Helshovenstraat/Daalhofstraat. Tijdens deze fase worden de vaste verkeerslichten op het kruispunt tijdelijk uitgeschakeld en worden ze vervangen door mobiele verkeerslichten.

Deze mobiele verkeerslichten zijn nodig aangezien het verkeer op de N79 ter hoogte van de werkzone beurtelings over de linkerrijstrook zal moeten passeren. Aangezien fietsers in de werkzone niet over het fietspad kunnen rijden, dienen zij tijdelijk over de rechterrijstrook te rijden.

Fase 2 (pagina 2 van het signalisatieplan)

Wanneer de eerste fase afgewerkt is, schuiven de werken een stukje verder richting Borgloon op tot en met de bedrijvensite Konings/Lux. In de tweede fase wordt er gewerkt met een schuivende werkzone in stukken van telkens 50 meter. Aan beide uiteinden van deze schuivende werkzone wordt een mobiel verkeerslicht geplaatst zodat het verkeer beurtelings over de linkerrijstrook langs de werkzone kan rijden. Net zoals in fase 1 zullen fietsers geen gebruik kunnen maken van het fietspad in de werkzone en dienen zij een stukje over de rechterrijstrook te rijden.

Wanneer de schuivende werf de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Intesa bereikt, wordt hier voor overstekende voetgangers een verkeerslicht met drukknop geplaatst zodat zij veilig kunnen oversteken.

Wanneer de schuivende werf het kruispunt van de N79 met de Hamstraat heeft bereikt, wordt in de Hamstraat tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer dat in de Hamstraat dient te zijn, kan op dat moment enkel door deze straat rijden komende van de N79 in de richting van de Daalhofstraat.

Fase 3 (pagina 3 van het signalisatieplan)

In de derde fase zal men in dezelfde zone werken als in de tweede fase, maar aan de andere zijde van de weg, dus op de rechterkant van de weg als men richting Hoepertingen rijdt. Ook hier wordt opnieuw gewerkt met een schuivende werkzone in stukken van telkens 50 meter. Het verkeer zal, met behulp van mobiele verkeerslichten aan beide uiteinden van de werf, opnieuw beurtelings over de linkerrijstrook geleid worden. Net zoals in de voorgaande fasen kunnen fietsers geen gebruik maken van het fietspad ter hoogte van de werf en dienen zij een stukje over de rechterrijstrook te rijden.

Wanneer de schuivende werf de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Intesa bereikt, wordt hier voor overstekende voetgangers een verkeerslicht met drukknop geplaatst zodat zij veilig kunnen oversteken.

Wanneer de schuivende werf het kruispunt van de N79 met de Hamstraat heeft bereikt, wordt in de Hamstraat tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Verkeer dat in de Hamstraat dient te zijn, kan op dat moment enkel door deze straat rijden komende van de N79 in de richting van de Daalhofstraat.

Opgelet, de planning van deze werken is onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden (slecht weer, technische problemen, ...).

De bewoners van de werkzones worden per brief op de hoogte gehouden van de werken in hun buurt.

Logo De Watergroep
contact-icon

Contactinformatie

Openbare werken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten