Verbindingsriolering Jesserenstraat

Sinds mei 2020 wordt het gecombineerd riolerings- en wegenisproject "Verbindingsriolering Jesserenstraat" in opdracht van Aquafin, Fluvius en stad Borgloon uitgevoerd. Met deze riolerings- en wegeniswerken wordt het afvalwater van ongeveer 350 inwoners uit Jesseren aangesloten op het rioleringsnet. De werken verlopen in drie fases, waarvan de eerste fase ondertussen achter de rug is. Sinds het einde van het bouwverlof is aannemer DCA gestart met fase twee van de werken.

Fase 2 - vanaf 4 augustus 2020

Fase 2 duurt tot het einde van 2020. Aannemer DCA voert tijdens deze fase werken uit op het gedeelte van de Jesserenstraat tussen de Daelbroekstraat en de Broekstraat. Er wordt met twee rioolploegen gewerkt, waarvan 1 ploeg vertrekt vanaf het kruispunt met de Broekstraat richting de kerk. De andere ploeg werkt vanaf het kruispunt met de Weg Gors-Opleeuw richting de Daelbroekstraat.

Vanaf 1 september 2020 zal het stuk Jesserenstraat vanaf het kruispunt met de Broekstraat richting Haren voor alle verkeer terug worden opengesteld. Eind 2020 hopen we deze fase 2 van de werken tot en met het kruispunt met de Daelbroekstraat volledig afgewerkt te hebben. Vanaf begin 2021 begint aannemer DCA aan het laatste deel Jesserenstraat, vanaf het kruispunt met de Daelbroekstraat richting Kerniel tot aan de Sint-Annabeek.

Doordat de aannemer zal werken over een afstand van meer dan 1 kilometer, is het noodzakelijk dat er duidelijke afspraken en een aangepaste verkeersafwikkeling worden vastgelegd. De afspraken betreffende deze gewijzigde verkeersafwikkeling werden vastgelegd in een burgemeesterbesluit. Klik hier om het burgemeesterbesluit na te lezen.

Er werden drie buurtbrieven opgesteld om de betrokken bewoners te informeren over de werken en de gevolgen die de gewijzigde verkeersafwikkeling voor hen heeft:

Buurtbrief met afspraken voor inwoners Jesseren

Om Jesseren goed bereikbaar te houden voor alle inwoners en aangelanden, zijn de volgende afspraken van kracht:

 • De woningen blijven grotendeels met de auto bereikbaar. Wanneer dit niet zo is, zal de aannemer de bewoners hiervan tijdig op de hoogte brengen en dienen de bewoners in kwestie hun wagen buiten de werfzone te parkeren.
 • Gelieve steeds gebruik te maken van de dichtstbijzijnde uitweg om uw bestemming te bereiken en de werfzone zoveel mogelijk te vermijden indien mogelijk.
 • De ruilverkavelingswegen "Bosstraat" en Boeshoven mogen door de inwoners van Jesseren gebruikt worden als uitweg richting Borgloon tot en met 24 december 2020.
 • Het werfverkeer van de aannemer zal grotendeels verlopen via de Weg Gors-Opleeuw en de betonweg in de Daelbroekstraat. 

Vanaf 1 september 2020 worden deze afspraken verder aangevuld:
 

 • De school De Letterboom blijft te allen tijde te voet en met de fiets bereikbaar. Hiervoor wordt de Pastoorstraat autovrij gemaakt (uitgezonderd bewoners), waardoor er een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers wordt gecreëerd vanaf de Kreelovenstraat. Wij vragen aan de ouders van de kinderen om buiten de werfzone te parkeren en het stuk in de Pastoorstraat te voet of met de fiets naar de school af te leggen. Deze regeling zal gelden tot 24 december 2020.
 • Het stuk Jesserenstraat richting Haren zal terug toegankelijk zijn waardoor er doorgaand verkeer mogelijk is tussen Overrepen - Jesseren - Haren.
 • Naar aanleiding van de voormelde informatie werd de tijdelijke pendelbus voor de schoolgaande jeugd afgeschaft en heeft De Lijn voor de bus 23A Sint-Truiden - Tongeren (bediening Wellen) een aangepaste reisroute opgemaakt tot het einde der werken. Hierdoor wordt de halte Jesseren-Statieplein in beide reisrichtingen wel weer terug bediend volgens de normale dienstregeling. Het kan mogelijk zijn dat de bus een 5-tal minuten vertraging oploopt omwille van de omleiding via Borgloon en Haren.

De bovenstaande maatregelen worden aan de inwoners van Jesseren kenbaar gemaakt via een buurtbrief. Klik hier om deze buurtbrief na te lezen.

Buurtbrief bewoners Boeshovenweg en Boeshoven in verband met parkeerverbod

Tijdens de werkzaamheden in de Jesserenstraat kan het plaatselijk verkeer van de inwoners van Jesseren richting Borgloon enkel ontsloten worden via Boeshoven en de Boeshovenweg. Bovendien start rond deze periode de fruitpluk en zullen de teelten in het veld de komende maanden geoogst worden.

Bijgevolg heeft het stadsbestuur, in overleg met de politie, beslist om vanaf 19 augustus 2020 tot en met 24 december 2020 een parkeerverbod in te stellen op de Boeshovenweg en Boeshoven. De politie krijgt de opdracht om de verkeerssituatie in deze straten van nabij op te volgen.

De bewoners van de Boeshovenweg en Boeshoven kunnen hun wagen tijdens deze periode parkeren op de parking ter hoogte van school VIIO. Daarnaast is er een tijdelijke parking ingericht ten noorden op de Boeshovenweg (achterzijde bedrijventerrein Kernielerveld) dewelke eveneens ter beschikking wordt gesteld voor de inwoners van de Boeshovenweg.

De inwoners van de Boeshovenweg en Boeshoven hebben over deze maatregelen een buurtbrief ontvangen. Klik hier om deze buurtbrief na te lezen.

Buurtbrief frees- en asfalteringswerken vanaf kruispunt Broekstraat richting Haren

In de periode van 25 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 vinden er frees- en asfalteringswerken plaats op de Jesserenstraat, vanaf het kruispunt met de Broekstraat tot in de bocht richting Haren.

Aan de bewoners wordt gevraagd om hun voertuig reeds een dag voor aanvang van deze werken buiten de werkzone te plaatsen en dit tot na de openstelling van de straat. De aangebrachte kleeflaag laat immers sporen na en mag dus absoluut niet betreden en bereden worden. Ook de nieuw aangelegde toplaag van het asfalt heeft de nodige afkoeltijd nodig.

De planning van deze werken is als volgt:

 • 25/08/2020: affrezen bestaande asfalt + voorbereidingen (zone is toegankelijk, wel opletten voor het werfverkeer);
   
 • 28/08/2020: Profileren van de onderlaag asfalt (zone is van 06.00 u. tot 18.00 u. afgesloten voor alle verkeer);
   
 • 31/08/2020: Plaatsing nieuwe toplaag asfalt (zone is van 06.00 u. tot 18.00 u. afgesloten voor alle verkeer).

De bewoners die in de bewuste werfzone wonen hebben over deze werken een buurtbrief gekregen. Klik hier om deze buurtbrief nog eens na te lezen.
 

Fase 3 - vanaf januari 2021

Fase 3 zal plaatsvinden op het gedeelte van de Jesserenstraat vanaf huisnummer 5 tot aan het kruispunt met de Daelbroekstraat. Deze fase start pas begin 2021. Meer gedetailleerde info hierover volgt later. 
 

Fase 1A - vanaf 18 mei 2020 (AFGEWERKT)

Fase 1A vindt plaats op het gedeelte van de Jesserenstraat na het kruispunt met de Broekstraat tot aan het kruispunt met de Ketelstraat en omvat volgende werken:

 • Plaatsen van wegsignalisatie, opbreken van wegdek en aansluiting toekomstige regenwaterafvoer op de Marmolbeek (18/05 - 20/05);
 • Plaatsen van gescheiden rioleringsstelsel en het maken van de nieuwe huisaansluitingen (20/05 - 15/06);
 • Herstellen van de wegenis: plaatsing fundering, straatkolken, voetpad, boordstenen, onderlaag en toplaag asfalt (16/06 - 10/07).

Het kruispunt van de Jesserenstraat met de Broekstraat blijft te allen tijde open voor het autoverkeer!

Fase 1B - vanaf 20 mei 2020 (AFGEWERKT)

Fase 1B vindt plaats op het eerste gedeelte van de Weg Gors-Opleeuw (beginnend van aan het kruispunt met de Jesserenstraat) en omvat volgende werken:

 • Bouw bufferbekken ter hoogte van de Motbeek en aanpassing gracht (20/05 - 28/05);
 • Plaatsen van wegsignalisatie en opbreken van het wegdek (03/06 - 04/06);
 • Plaatsen van gescheiden rioleringsstelsel en maken van de nieuwe huisaansluitingen (10/06 - 22/06);
 • Herstellen van de wegenis: plaatsen fundering, straatkolken, boordstenen, onderlaag en toplaag asfalt (18/06 - 10/07).

Normaal wordt dit soort werken steeds in detail toegelicht aan de inwoners op een infoavond. Jammer genoeg was dit in het kader van de huidige maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus niet mogelijk. Daarom werd de planning van de werken aan de inwoners meegedeeld via een infobrief. Klik hier om deze uitgebreide infobrief nog eens na te lezen.

Daarnaast vind je onderaan deze pagina nog enkele infopresentaties van de aannemers, Fluvius en Aquafin met betrekking tot de werken. Ook via de website van Aquafin kan je de laatste stand van zaken steeds volgen.

 

Kaartje werken verbindingsriolering Jesserenstraat
contact-icon

Contactinformatie

Openbare werken
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak