Kennisgeving terinzagelegging plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

 • 16 december 2021

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie vindt je op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines.

Bekijk het 'Plan-MER sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II' via deze link.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving/ontwerp-MER loopt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022. 

Inspraak

Je kan jouw opmerking tot en met 12 februari 2022 bezorgen:

 • via een online inspraakformulier
 • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - milieu
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten