Klachtenbehandeling

De burger kan een klacht indienen bij het lokaal bestuur. Deze klachten worden behandeld volgens het reglement klachtenbehandeling.

Voor de toepassing van dit reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • meldingen, informatieaanvragen, suggesties,... (0e-lijn);
  • uitingen van ontevredenheid door burgers over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie (1e-lijn);
  • een 1e-lijnsklacht die niet naar behoren werd opgelost (2e-lijn).

Hieronder kan je het reglement klachtenbehandeling nalezen.

contact-icon

Contactinformatie

Informatie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 63
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak