Klachtenbehandeling

De burger kan een klacht indienen bij het lokaal bestuur. Deze klachten worden behandeld volgens het reglement klachtenbehandeling.

Voor de toepassing van dit reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • meldingen, informatieaanvragen, suggesties,... (0e-lijn);
  • uitingen van ontevredenheid door burgers over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie (1e-lijn);
  • een 1e-lijnsklacht die niet naar behoren werd opgelost (2e-lijn).

Hieronder kan je het reglement klachtenbehandeling nalezen.

contact-icon

Contactinformatie

Informatie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 63
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
1 november gesloten