Laatste wilsbeschikking

Je kan tijdens je leven reeds kiezen of je na je overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Die keuze leg je vast in een document dat ter beschikking ligt bij de dienst burgerzaken. Dit document is vastgelegd en wordt vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden gaat men na of er een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaat men na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. 

Wijze van teraardebestelling

Je kan kiezen tussen volgende mogelijkheden:

 • traditionele begrafenis van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van een begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van een begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiïng van de as op de strooiweide van een begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiïng van de as in zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiïng van de as op een andere plaats dan een begraafplaats of in zee
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan een begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan een begraafplaats

Keuze van uitvaartplechtigheid

 • uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Othodoxe godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensbeschouwing
 • uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische levensbeschouwing.

Procedure

Wie vraagt de wilsbeschikking aan?

Je vraagt jouw laatste wilsbeschikking persoonlijk aan.

Hoe aanvragen?


Bij jouw bezoek aan de dienst nemen de medewerkers onmiddellijk nota van de verklaring in twee exemplaren. Eén exemplaar blijft bij de dienst voor vermelding in het bevolkingsregister en één exemplaar krijgt je mee als bewijs.

Bedrag

Gratis