Meld schade aan teelten en gewassen!

  • 15 juli 2021

In geval van schade aan teelten en gewassen is het belangrijk zo snel mogelijk melding te maken van de geleden schade.

Dinsdag 20/07/21 zal de schadecommissie samenkomen om vaststelling te doen bij de getroffen percelen.

Gelieve ten laatste maandag 19/07/21 om 16u het aangifteformulier volledig ingevuld terug te bezorgen aan de dienst landbouw: Administratief Centrum "Kanunnikenhuis", Speelhof 10 of via laura.aiola@borgloon.be

Het aangifteformulier kan je downloaden via onze website: https://www.borgloon.be/burger/wonen-en-omgeving/landbouw/aangifte-schade-aan-teelten