Nieuw logo en huisstijl lokaal bestuur Borgloon

  • 24 januari 2020

Op 26 november 2019 keurde de gemeenteraad het nieuwe logo en huisstijl van het lokaal bestuur Borgloon goed. Er werd gekozen voor een modern logo, zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis van Borgloon.

Zo werden de Loonse kleuren rood en geel behouden in het nieuwe logo.  De lijnen staan voor de balken in het Loons wapenschild en staan symbool voor de 10 Loonse steden. De (kruisende) lijnen staan eveneens voor de diversiteit van Borgloon en het gevarieerde aanbod van de stad.

Er werd voor een gradiënt in de kleuren gekozen, vertrokken vanuit de twee basiskleuren die dan een heel spectrum aan kleuren geven.  De gradiënt geeft meer dynamiek aan het logo en staat voor de opkomende zon boven het landschap.  Tevens symboliseert het de verschillende kleuren die het landschap door het jaar krijgt.

Het logo en de huisstijl worden in het eerste kwartaal van 2020 geïmplementeerd. Vandaag werd in het kader hiervan onze website aangepast.

Het logo is eigendom van het lokaal bestuur en kan enkel gebruikt worden door derden indien het lokaal bestuur hier de toelating voor geeft.