Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

  • 1 april 2021

Onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland. De adressen zijn te vinden op de website.

Meer informatie

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kan je contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.
Heb je vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kan je contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is (070) 456 89 99. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl

Indien je wenst te reageren, gelieve rechtstreeks bij de Nederlandse instantie te reageren.

Het is ook raadpleegbaar via het portaal waar het departement Omgeving dit dossier bekend maakt: https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/.

Deze bekendmaking gebeurt in uitvoering van het verdrag van Espoo en de Europese richtlijn waarbij inspraak moet gegeven worden aan de burgers van de betrokken gemeenten bij grensoverschrijdende plannen en projecten.