Openbaarheid van bestuur

Iedereen (burgers, verenigingen, bedrijven, ...) kan bij de gemeente en het OCMW documenten die in haar bezit zijn inzien, er uitleg over vragen of er een afschrift van bekomen. Dat wordt passieve openbaarheid van bestuur genoemd.

Deze openbaarmaking beperkt zich wel tot bestaande documenten. Je kan niet vragen om voor jou een nieuw document samen te stellen met bijvoorbeeld overzichten, berekeningen of vergelijkingen.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de bescherming van de privacy in het gedrang komt.

In de praktijk komt het erop neer dat de documenten die iemand aanvraagt stuk voor stuk moeten worden onderzocht om na te gaan of er uitzonderingen van toepassing zijn. Dat moet gebeuren binnen een termijn van twintig kalenderdagen.

Je kan als burger:

  • inzage krijgen in een bestuursdocument (gratis);
  • uitleg krijgen aangaande een bestuursdocument (gratis);
  • een afschrift krijgen van een bestuursdocument (de kostprijs van een afschrift is bepaald in het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken).

Hoe aanvragen?

Indien je een bestuursdocument wenst op te vragen, dien je eerst het aanvraagformulier dat je onderaan deze pagina vindt in te vullen en te bezorgen aan:

Lokaal bestuur Borgloon
Speelhof 10
3840 Borgloon

Je aanvraag zal worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Binnen de 20 kalenderdagen zal je aanvraag worden beantwoord. Deze termijn kan worden verlengd tot 40 kalenderdagen indien de informatie niet tijdig kan worden verzameld. In dit geval zal je hiervan op de hoogte worden gesteld.

Je aanvraag zal tevens in een register worden genoteerd. 

contact-icon

Contactinformatie

Informatie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 63
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak