Ophaling oud papier en karton geannuleerd!

  • 27 maart 2020

In lijn met de richtlijnen van de Federale overheid rond het verbod op samenkomsten van verenigingen worden ophalingen van papier en karton door verenigingen niet toegelaten.

De ophaling van oud papier en karton op zaterdag 28 maart is dan ook geannuleerd! Zet je karton dus vanavond NIET buiten, maar hou het bij tot de volgende ophaling aan huis!

  • de afvalophaling van huisvuil, pmd en gft aan huis gaat gewoon door
  • recyclageparken blijven gesloten tot nader order
  • de geldigheid van de gft-sticker 2019 wordt verlengd tot 1 mei 2020
  • de inzameling en ophaling van asbest wordt uitgesteld