Opheffing captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen

  • 14 oktober 2019

Opheffing captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen

Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 11 oktober opgeheven. Gouverneur Herman Reynders volgt hiermee het advies van de Droogtecommissie van dinsdag 8 oktober en het advies van het Limburgs Droogteoverleg dat vandaag samenkwam. Bovendien schaalt de Vlaamse Droogtecommissie af naar code geel.

!!!! Opgelet: in afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen (blauwalgen) blijft het captatie- en recreatieverbod dd. 06/09/19 op de bevaarbare waterlopen van kracht!

Dit politiebesluit heft het besluit van 25 juli 2019 op.
Het besluit werd geplaatst op onze webpagina www.crisis-limburg.be/droogte én gecommuniceerd via onze FB en twitter-accounts.

Op de website is ook de FAQ up to date. Versterking via de eigen SoMe-kanalen is eveneens aangewezen.