Ophokplicht pluimvee blijft gelden

  • 8 januari 2021

Sinds midden november moet al het pluimvee in ons land opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt. Deze maatregel blijft nog voor onbepaalde duur van kracht. De dreiging van besmetting via wilde vogels blijft hoog, laat het FAVV weten. Voederen en drinken moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Blijf op de hoogte van de situatie via www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/