RUP RWZI Borgloon Tivoli

  • 4 oktober 2021

De stad Borgloon maakt samen met Aquafin werk van de waterzuivering op haar grondgebied. Om het bestaande RWZI Borgloon-Tivoli uitbreidingsmogelijkheden te geven maakt de stad een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) RWZI Borgloon-Tivoli op. Het college van burgemeester en schepenen heeft een studiebureau aangesteld om het bestuur te begeleiden bij de opmaak van het RUP.

De startfase en het eerste onderzoek voor het RUP RWZI Borgloon-Tivoli werden ondertussen afgerond en worden nu voorgesteld aan de bevolking. Dit dossier omvat een startnotaeen plan feitelijke en juridische toestand en een procesnota.

Je kan het dossier raadplegen via deze link. De documenten liggen ook ter inzage bij de medewerkers van de dienst omgeving. Door de coronamaatregelen dien je voor inzage een afspraak te maken.

Aan de site van het RWZI Borgloon-Tivoli kan je een kleine tentoonstelling raadplegen met meer informatie over het RUP.

Participatie- en adviesronde

Overeenkomstig artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gedurende 60 dagen een participatie- en adviesronde georganiseerd over de startnota van het RUP. Deze vindt plaats van 1 oktober tot en met 30 november 2021. Gedurende deze participatie- en adviesronde kan je opmerkingen en bezwaren over de startnota van het RUP bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Speelhof 10 – 3840 Borgloon of via e-mail aan ro@borgloon.be. Je kan ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in het stadhuis, Speelhof 10 – 3840 Borgloon of als aangetekend schrijven opsturen aan hetzelfde adres. De opmerkingen dienen het bestuur uiterlijk op 30 november 2021 te bereiken.

Digitaal infomoment

De stad plant een online info- en participatiemoment op dinsdag 16 november om 19.00 u. Gelieve hiervoor in te schrijven via ro@borgloon.be of via 012 673 691.

contact-icon

Contactinformatie

Omgeving - ruimtelijke ordening
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 91
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten