Schade storm 10 maart

  • 29 april 2019

De zware stormwinden die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht. Het Vlaams Rampenfonds heeft opdracht gekregen te onderzoeken of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. Inwoners van Borgloon die door deze stormwinden schade hebben geleden, kunnen dit melden bij het lokaal bestuur Borgloon.

Het lokaal bestuur verzamelt alle meldingen van de getroffenen met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag. Je kan aangifte doen via het meldingsformulier dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

Dit formulier dient vóór 8 mei 2019 aan gilles.vanhees@borgloon.be of aan het onthaal van het administratief centrum bezorgd te worden. Let op, het gaat om een voorlopige aangifte van schade. Het indienen daarvan houdt niet in dat de hevige stormwinden automatisch als ramp erkend worden.

Wat gebeurt hierna?

Op basis van de verzamelde gegevens wordt aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria onderzocht of het weerfenomeen uitzonderlijk is en voor een erkenning tot algemene ramp in aanmerking komt. Indien men de stormwinden van 10 maart 2019 als algemene ramp erkent, wordt dit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Pas na deze publicatie kunnen aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Indien deze gebeurtenis erkend wordt als ramp, zal het lokaal bestuur de getroffenen hiervan op de hoogte brengen. Wij raden je alvast aan alle bewijsstukken in verband met de schade (facturen van herstellingen, foto's, ...) goed te bewaren.

Let op! Bij schade dien je in eerste instantie steeds je verzekeringsmaatschappij te contacteren. De tegemoetkoming voor schade veroorzaakt door storm wordt uitgesloten voor goederen die in principe verzekerd kunnen worden door een brandpolis "eenvoudige risico's". Klik hier voor meer info over welke schade in aanmerking komt.

 

contact-icon

Contactinformatie

Intern preventieadviseur/ noodplanning
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
09:00-12:00
14:00-16:00
09:00-12:00
Gesloten
Gesloten
09:00-12:00
14:00-19:00
09:00-12:00
14:00-16:00