Steunmaatregelen coronacrisis

  • 8 april 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis zal het stadsbestuur volgende maatregelen nemen om onze lokale economie en het verenigingsleven te ondersteunen. Dit voor een geraamde kostprijs van 110.000 euro. 

1. Lokale handelaars en zelfstandigen actief op het grondgebied van Borgloon worden financieel ondersteund

Voor wie?

Zelfstandigen en ondernemingen die volgens de gegevens van de Kruispuntbank der Ondernemingen op datum van inwerkingtreding van het reglement een actieve exploitatie- of uitbatingszetel hebben op het grondgebied van de Stad Borgloon.

Voorwaarden:

  • in aanmerking komen voor de Vlaamse Corona hinderpremie t.b.v. 4000,00 EUR (verplichte sluitingen)
  • in aanmerking komen voor de Vlaamse Corona compensatiepremie t.b.v. 3000,00 EUR (omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar)

Financieel:

  • 500,00 EUR indien men in aanmerking komt voor de Vlaamse Corona hinderpremie (verplichte sluitingen)
  • 250,00 EUR indien men in aanmerking komt voor de Vlaamse Corona compensatiepremie (omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar)

De premie kan slechts éénmaal worden aangevraagd per ondernemingsnummer. 

2. Verenigingen actief op het grondgebied van Borgloon worden in hun werking ondersteund

  1. De erkende verenigingen (sport, cultuur, jeugd en senioren) krijgen op basis van hun werkingstoelage 2019 voor 2020 de werkingstoelage van 2019 plus 50% extra. Zij kunnen enkele maanden geen activiteiten organiseren en kunnen dus voor 2020 geen werkingsverslag voorleggen met een degelijke werking.
  2. De voetbalverenigingen Habo, Kolmont en Borgloon moeten bovenop de toelage in het vorige punt geen huur betalen voor 2020 voor hun velden. Renolim moet geen huur betalen voor de cafetaria van de sporthal tijdens de verplichte sluiting. Wat de Loonse tennisclub en HIH Hoepertingen betreft moet dit geregeld worden in het AGB.
  3. Er wordt voor 2020 geen terrasbelasting geïnd.

Het aanvraagformulier voor de lokale steunmaatregelen kan je HIER downloaden. Gelieve het aanvraagformulier, samen met de nodige bewijsstukken, voor 15 juni 2020 te bezorgen aan het lokaal bestuur Borgloon, Speelhof 10 tav. Evi Boiten of per mail aan infodienst@borgloon.be.

Dit pakket steunmaatregelen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 mei 2020. Het besluit van de gemeenteraad kan je HIER downloaden.

 

 

contact-icon

Contactinformatie

Lokale economie
Administratief centrum Kanunnikenhuis
Speelhof 10
3840 Borgloon
België
012 67 36 07
14:00 - 19:00
Vrij aanmelden
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak