Teststrategie COVID-19

  • 27 oktober 2020

Sinds 20 oktober is de teststrategie bij een mogelijke coronabesmetting veranderd. Maar wanneer moet je je laten testen op het virus? Onderstaande tabel vat het voor jou samen. 

  • Als je je ziek voelt
  • Als je als zorgverlener in conctact kwam met iemand die het coronavirus heeft
  • Als je gehospitaliseerd bent, een nieuwe bewoner bent in een zorgvoorziening, of als er veel personen in een collectiviteit (bv. woonzorgcentra) ziek zijn.

Kwam je in contact met iemand die corona heeft of was je op reis in een rode zone? Heb je geen symptomen en ben je geen zorgverlener? Dan moet je je niet laten testen, maar wel in quarantaine.

flowchart teststrategie

Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/testen/ of bel naar het algemeen informatienummer op tel. 0800 14 689