Tussenkomst in de stookolie/petroleum/bulkpropaangas via het Sociaal Verwarmingsfonds

Wie over een lager inkomen beschikt, kan jaarlijks een terugbetaling krijgen op de verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Je kan een tegemoetkoming krijgen in jouw factuur voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Het Fonds komt dus niet tussen voor :

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën.

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming vanuit de mutualiteit én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 20.356,30 euro (verhoogd met 3.768,51 euro per persoon ten laste).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 20.356,30 euro (verhoogd met 3.768,51 euro per persoon ten laste).

Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Procedure

Je dient de tussenkomst schriftelijk aan te vragen bij het OCMW en dit binnen de 60 dagen na de levering.

Je dient hiervoor een afspraak te maken  via het algemeen nummer : 012 67 07 22

Bedrag

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Nodig

Je dient de volgende documenten mee te brengen naar de afspraak :

 • identiteitskaart
 • kopie van de originele leveringsfactuur
 • klevertje van de mutualiteit (indien je de verhoogde tegemoetkoming geniet)
 • kopie van jouw inkomstenbewijzen (aanslagbiljet, pensioenstrookje, rekeninguittreksels, loonbrief, etc.)
 • bewijs kadastraal inkomen andere woningen dan gezinswoning
 • verklaring persoon of erkende dienst schuldbemiddeling / beslissing van toelaatbaarheid collectieve schuldenregeling
contact-icon

Contactinformatie

OCMW - sociale dienst
Graethempoort 3A
3840 Borgloon
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
14:00 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten