UPDATE coronamaatregelen 16 oktober 2020

 • 16 oktober 2020

Vanaf vandaag geldt COVID-19 alarmniveau 4 voor het hele land. Het Overlegcomité kondigde daarom vanavond enkele ingrijpende maatregelen aan. Deze nieuwe regels gaan in op maandag 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

 • Nauwe contacten (knuffelcontact) worden beperkt tot 1 persoon (per individu) van buiten het huishouden.
  Je mag per huishouden in totaal 4 personen thuis uitnodigen met voldoende afstand. Dit moeten gedurende twee weken dezelfde 4 personen zijn.
 • Telewerk wordt de regel, zeker voor de activiteiten die dit toelaten. Daar waar dit niet kan, moet alles in het werk gesteld worden om het werk in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen.
 • Café’s en restaurants gaan dicht voor een periode van één maand. Deze maatregel wordt na 14 dagen geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
  Er komt een degelijk steunpakket voor deze sector om die periode te kunnen overbruggen.
  Afhalen in restaurants kan tot maximaal 22.00 u. Nachtwinkels sluiten om 22.00 u. De verkoop van alcohol (eender waar) stopt om 20.00 u.
 • Koffietafels kunnen nog max. voor 40 personen.
 • Er komt een nachtklok van 24.00 tot 5.00 u. om thuisfeestjes te ontmoedigen. Uiteraard kunnen dringende verplaatsingen wel nog (werk, medisch, …).
 • Cultuur/sport/events: alle activiteiten die onder protocols vallen kunnen deze week zoals gepland doorgaan. Vrijdag worden de protocols afgestemd op de nieuwe maatregelen. Activiteiten waar er geen protocol voor is: max. 40 personen toegelaten.
 • Voedingsmarkten en kleine kermissen kunnen doorgaan met max. 200 personen.
  Rommelmarkten, boekenmarkten (en aanverwanten), kerstmarkten, winterdorpen, … zijn niet toegestaan.

Meer info op www.info-coronavirus.be of bel naar het algemeen informatienummer op tel. 0800 14 689